תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב

44 / 185

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 44

44 / 185

חזרה לידיעה