תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב

24 / 185

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 24

24 / 185

חזרה לידיעה