יום ראיונות מרוכז של חברת קואלקום

Interview Event by QUALCOMMחברת קואלקום תקיים יום ראיונות מרוכז בפקולטה למדעי המחשב, ביום ג', 28 במרס 2017, בין השעות 10:00-14:00, בחדר 301, קומה 3, בניין טאוב למדעי המחשב. אנא הביאו עמכם קורות חיים וגיליון ציונים. פרטים נוספים בכרזה המצורפת.

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, פברואר 26, 2017