תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

9 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 9

9 / 81

חזרה לידיעה