תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

79 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 79

79 / 81

חזרה לידיעה