תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

78 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 78

78 / 81

חזרה לידיעה