תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

76 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 76

76 / 81

חזרה לידיעה