תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

74 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 74

74 / 81

חזרה לידיעה