תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

7 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 7

7 / 81

חזרה לידיעה