תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

69 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 69

69 / 81

חזרה לידיעה