תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

68 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 68

68 / 81

חזרה לידיעה