תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

67 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 67

67 / 81

חזרה לידיעה