תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

66 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 66

66 / 81

חזרה לידיעה