תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

64 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 64

64 / 81

חזרה לידיעה