תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

62 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 62

62 / 81

חזרה לידיעה