תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

60 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 60

60 / 81

חזרה לידיעה