תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

58 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 58

58 / 81

חזרה לידיעה