תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

56 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 56

56 / 81

חזרה לידיעה