תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

55 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 55

55 / 81

חזרה לידיעה