תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

53 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 53

53 / 81

חזרה לידיעה