תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

51 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 51

51 / 81

חזרה לידיעה