תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

50 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 50

50 / 81

חזרה לידיעה