תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

48 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 48

48 / 81

חזרה לידיעה