תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

47 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 47

47 / 81

חזרה לידיעה