תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

45 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 45

45 / 81

חזרה לידיעה