תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

43 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 43

43 / 81

חזרה לידיעה