תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

42 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 42

42 / 81

חזרה לידיעה