תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

40 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 40

40 / 81

חזרה לידיעה