תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

38 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 38

38 / 81

חזרה לידיעה