תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

36 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 36

36 / 81

חזרה לידיעה