תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

33 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 33

33 / 81

חזרה לידיעה