תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

32 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 32

32 / 81

חזרה לידיעה