תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

3 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 3

3 / 81

חזרה לידיעה