תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

29 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 29

29 / 81

חזרה לידיעה