תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

27 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 27

27 / 81

חזרה לידיעה