תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

26 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 26

26 / 81

חזרה לידיעה