תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

23 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 23

23 / 81

חזרה לידיעה