תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

2 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 2

2 / 81

חזרה לידיעה