תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

18 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 18

18 / 81

חזרה לידיעה