תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

17 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 17

17 / 81

חזרה לידיעה