תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

15 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 15

15 / 81

חזרה לידיעה