תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

12 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 12

12 / 81

חזרה לידיעה