תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

11 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 11

11 / 81

חזרה לידיעה