תמונות: יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז

10 / 81

יום הכוון במדעי המחשב לשנה"ל תשע"ז, תמונה 10

10 / 81

חזרה לידיעה