תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

81 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 81

81 / 81

חזרה לידיעה