תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

80 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 80

80 / 81

חזרה לידיעה