תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

79 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 79

79 / 81

חזרה לידיעה