תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

78 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 78

78 / 81

חזרה לידיעה