תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

77 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 77

77 / 81

חזרה לידיעה