תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

76 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 76

76 / 81

חזרה לידיעה